Daniela Prilasnig

Mag. Daniela Prilasnig

  • Gegenstandsbezogene Lernzeit GTS | predmetni učni čas
  • Bibliothekarin | Knjižničarka
  • Bewegung und Sport: 3.a, 3.b, 4. Klasse | Telovadba: 3.a, 3.b, 4. razred
  • Werkerziehung: 1. Klasse | Ročno delo: 1. razred
  • Englisch: 3.a, 4. Klasse  | Angleščina: 3.a, 4 razred
  • Bildnerische Erziehung: 3.a Klasse | Likovna vzgoja: 3.a razred

 

Sprechstunde: Mittwoch, 3. Std. 
Ura za pogovor: sreda, 3. ura

→ nächster Lehrer/-in | → naslednji/-a učitelj/-ica